Chính sách Bảo Hành

1.1/ Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

– Sản phẩm thuộc danh mục được hỗ trợ bảo hành từ đơn vị sản xuất hoặc nơi phân phối.

– Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất

– Thời hạn bảo hành trên tem bảo hành và phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.

– Tem bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa.

– Chi tiết trong thiết bị nguyên vẹn , chưa tháo lắp bên trong.

1.2/ Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

– Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ đơn vị sản xuất hoặc nơi phân phối.

– Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.1

– Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.

– Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.

1.3/ Thời hạn bảo hành:

– Thời hạn bảo hành 12 tháng được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành.

– Đối với sản phẩm có thời hạn bảo hành riêng biệt được ghi chi tiết cùng thông báo báo giá.

2. Phương Thức Áp Dụng Bảo Hành:

2.1/ Địa điểm bảo hành

– Địa điểm bảo hành được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.

2.2/ Thời gian thực hiện bảo hành:

– Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm phụ thuộc vào chính sách và mức độ sẵn có của thiết bị cũng như sản phẩm thay thế. Bộ phận bảo hành của chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cho khách hàng.