Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối thiết bị tự động hóa chính  hãng  tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn tự hào là một trong những Nhà phân phối cảm biến IFM Việt Nam hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển hoạt động của nhà máy, xí nghiệp công nghệ chất lượng cao.

Công ty chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như : cảm biến IFM viet nam, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump….

HGP là Nhà phân phối cảm biến IFM Việt Nam chuyên cung cấp cảm biến quang, cảm biến tiệm cận, cảm biến lưu lượng IFM sử dụng trong các ngành công nghiệp.

Cảm biến IFM Việt Nam được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

IG6089 IGB2008BARKG/0,25M/PH DT042P
IG6090 IGB2008BARKG/0,8M/PH DT042P
IG6091 IG-3010-BPKG/10M PVC
IG6092 IG-3010-BPKG/6M PVC
IG6093 IG-3010-APKG/3,5M PVC
IG6094 IG-3010-APKG/6M PVC
IG6095 IG-3010-APKG/10M PVC
IG6096 IG-3010-APKG/3,5M PVC/US
IG6097 IGC2008SFRKG/20M
IG6098 IGC2008SFRKG/15M
IG6565 IGKC008BASKG/US-104-DPS
IG6566 IGKC012-ASKG/US-104-DPS
IG6567 IGKC008BBSKG/US-104-DRO
IG6568 IGKC012-BSKG/US-104-DRO
IG9983 IGB2005-ARKG/UP/US B-CNOBO RT
IG9984 IGB2005-ARKG/UP/0,80M/US RT
IGC001 IGK2008BARKA/M/LS-104AK
IGC002 IGK2012-ARKA/M/LS-104AK
IGC200 IGB2008BARKG/M/US-104-DRS
IGC201 IGB2012-ARKG/M/US-104-DRS
IGC202 IGB2008BARKG/M/US-104-ARS
IGC203 IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS
IGC204 IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS
IGC205 IGB3012-BPKG/M/US-104-DPS
IGC206 IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS
IGC207 IGB3008BAPKG/M/US-104-DPO
IGC208 IGB3012-APKG/M/US-104-DPO
IGC209 IGB3008BAPKG/M/US-104-DPO
IGC210 IGKC008BASKG/M/US-104-DRS/2LED
IGC211 IGK3005-BPKG/M/US-104-DPS/K0
IGC213 IGKC012-ASKG/M/US-104-DRS/2LED
IGC214 IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS
IGC215 IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
IGT211 IGGC012-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
IGT212 IGGC012-ASKG/M/V4A/6M/WH
IGT213 IGKC012-ASKG/M/V4A/10M/WH
IGT214 IGKC005-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
IGT215 IGB3012-BPKG/M/V4A/25M/WH
IGT216 IGB3012-APKG/M/V4A/US-104-DPO
IGT217 IGB3012-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IGT218 IGKC008BASKG/M/V4A/US-104-DRS
IGT219 IGK3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS
IGT21A IGB3008BAPKG/M/V4A/US104/3D/3G
IGT220 IGK3012-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IGT223 IGB3008BBPKG/M/V4A/50M/WH
IGT224 IGK3005-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IGT225 IGK3008-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IGT226 IGK3005-APKG/M/V4A/US-104-DPO
IGT227 IGKC012-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
IGT228 IGKC008BASKG/M/V4A/US-104-DRS
IGT229 IGKC005-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
IGT230 IGKC008-ASKG/M/V4A/25M/WH
IGT236 IGK3008-BPKG/M/V4A/25M/WH
IGT237 IGB3005-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IGT238 IGB3008-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IGT239 IGKC005-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
IGT240 IGKC008-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
IGW200 IGK3005-BPKG/M/K1/SC/US104-DPS
IGW201 IGK3012-BPKG/M/K1/SC/US104-DPS
IH2001 SIH-2010-ABOA
IH2002 SIH-2010-BBOA

IIT204 IIKC014BASKG/M/V4A/US-104-DRS
IIT205 IIB3014BBPKG/M/V4A/US-104-DPS
IIT206 IIB3014BBPKG/M/V4A/10M/WH
IIT207 IIB3022-BPKG/M/V4A/6M/WH
IIT208 IIB3022-BPKG/M/V4A/10M/WH
IIT209 IIB3014BBPKG/M/V4A/6M/WH
IIT20A IIB3014BBPKG/M/V4A/US104DPS/3D
IIT210 IIKC014BASKG/M/V4A/10M
IIT212 IIK3015BBPKG/M/V4A/US104-DPS
IIT213 IIK3022-BPKG/M/V4A/US104-DPS
IIT216 IIK3010-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IIT217 IIK3015-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IIT218 IIK3015BAPKG/M/V4A/US104-DPO
IIT219 IIK3022-APKG/M/V4A/US104-DPO
IIT21A IIB3022-BPKG/M/V4A/US/3D
IIT220 IIKC014BASKG/M/V4A/0,3M/US
IIT221 IIK3010-BPKG/M/V4A/25M/WH
IIT223 IIB3010-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IIT224 IIB3015-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IIT225 IIKC010-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
IIT226 IIKC015-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
IIT22A IIB3014BBPKG/M/V4A/US104DPS/3G
IIT23A IIKC014BASKG/V4A/US/2LED/2D
IIW200 IIK3010-BPKG/M/K1/SC/US104-DPS
IIW201 IIK3022-BPKG/M/K1/SC/US104-DPS
IM0055 IMC2020BARKA/LS-100AK RT
IM0056 IMC2020BARKA/LS-300BL RT
IM0057 IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK
IM0058 IMC2035-ARKA/LS300-BL
IM3500 IME2015BFBOA/LS300L
IM500A IMC4035-CPKG/US/3D
IM5019 IME3020-FPKG
IM501A IMC4020BCPKG/K1/US/3D
IM5020 IME3015BFPKG
IM5022 IME3015BFPKG/2-LED
IM5024 IME3020-FPKG/NPT RT
IM502A IME3020-FPKG/3D
IM5033 IME3015BBPKG/US-100-DPS
IM5037 IME2015BFRKG
IM5038 IME2020-FRKG
IM5040 IME3015-FNKG/NPT RT
IM5041 IME3015BFPKG/2LED/OVERP
IM5042 IME2015-FRKG/NPT RT
IM5043 IME2020-FRKG/NPT-GWD
IM5044 IME3020-FPKG/US-100-DPX
IM5046 IME3030-FPKG
IM5052 IME3015BFPKG/NPT RT
IM5053 IMC3035-BPKG/US-100-DPS
IM5054 IME3015BFPKG/0.PG-VERSCH.O.V.
IM5055 IMC2015-ASI /US-100
IM5057 IMC3015-BPKG/US-100-DPS

IM5060 IME3015BBPKG/VRG/20M/AFL STIRN
IM5066 IMC4035-CPKG/US-100-DPA
IM5067 IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA
IM5068 IMC4020BCPKG/US-100-DPA
IM5073 IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
IM5077 IMC3020BBPKG/US-100-DPS
IM5078 IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA
IM5079 IMC4020BCPKG/US-100-DPA/BL S02
IM5080 IMC4035-CPKG/US-100-DPA/BL S02
IM5084 IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
IM5085 IMC3015UBPKG/SC/US-100-DPS
IM5086 IMC4020BCPKG/US-100-DPA
IM5087 IMC4020BCPKG/US-100-DPA
IM5088 IMC4035-CPKG/US-100-DPA
IM5089 IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA
IM5090 IME3015BBPKG/US100DPS/
IM5092 IMC3035-BPKG/US-100-DPS
IM5093 IMC4020BCPKG/30M/V4A
IM5095 IMC3035-BPKG/US-100-DPS
IM5096 IMC4020BCPKG/US-100-DPA
IM5097 IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA
IM5098 IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
IM5101 IMC3035-BPKG/US-100-DPS
IM5103 IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
IM5104 IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
IM5105 IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
IM5106 IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
IM5107 IMC3020UBPKG/K1/US-100-DPS
IM5108 IMC3035UBPKG/K1/US-100-DPS
IM5109 IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA
IM5110 IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
IM5111 IME2020-FRKG
IM5112 IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/US
IM5113 IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US
IM5114 IMC2015-ARKG/UP/US
IM5115 IMC3020BBPKG/US-100-DPS
IM5116 IMC3035-BPKG/US-100-DPS
IM5117 IMC3040-BPKG/US-100-DPS

IH7001 SIH-3010-BPKG
IH7002 SIH-3010-ANK

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với  giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thị Cẩm Vân
[Technical Support & Senior Sales Eng ]
[Cellphone] +84 938336079
[Email] van@hgpvietnam.com
Online contact
Skype: huynhvan201293