Bạc đạn INA ZSL 192317 – C3 là loại vòng bi lăn hình trụ có miếng vòng đệm bán vị ZSL, giúp nó hỗ trợ lực xuyên tâm cao, cũng như hỗ trợ lực theo dọc trục quay và do đó có thể dẫn lực trục dọc theo một hướng.

Thông số kỹ thuật của bạc đạn INA ZSL 192317 – C3

– Đường kính trong: d = 85 mm
– Đường kính ngoài: D = 180 mm
– Bề dày: B = 60 mm
– Trọng lượng: m = 7.23 KGS/PC
– Tải trọng động tuyến tính:  Cr = 540 KN
– Tải trọng tĩnh tuyến tính: C0r = 570 KN
– Tốc độ cho phép: nB= 3700  1/min
– Tốc độ tối đa nG =  5100  1/min

RAX410 RAX510

RAX412 RAX512

RAX415 RAX515

RAX417 RAX517

RAX420 RAX520

RAX425 RAX525

RAX430 RAX530

RAX435 RAX535

RAX440 RAX540

RAX445 RAX545

RAX450 RAX550

RAX460 AX560

RAX705 AXF705

RAX712 RAXF712

RAX714 RAXF714

RAX715 RAXF715

RAX718 RAXF718

RAX720 RAXF720

RAX725 RAXF725

RAX730 RAXF730

RAX735 RAXF735

RAX740 RAXF740

RAX745 RAXF745

RAX470 RAX570

INA RAX745

Bạc đạn INA 22218-E1

Bạc đạn INA 22219-E1

Bạc đạn INA 22220-E1

Bạc đạn INA 22222-E1

Bạc đạn INA 22224-E1

Bạc đạn INA 22226-E1

Bạc đạn INA 22228-E1

Bạc đạn INA 22230-E1

Bạc đạn INA 22232-E1

Bạc đạn INA 22234-E1

Bạc đạn INA 22236-E1

Bạc đạn INA BK1012-RS

Bạc đạn INA BK1414-RS

Bạc đạn INA BK1614-RS

Bạc đạn INA BK2018-RS

Bạc đạn INA BK2518-RS

Bạc đạn INA BK0306-TV

Bạc đạn INA BK0408

BACKING INA BK1212

Bạc đạn INA BK1312

Bạc đạn INA BK1412

BACKING INA BK1512

BACKING INA BK1516

BACKING INA BK1612

BACKING INA BK1616

Bạc đạn INA BK1622-ZW

Bạc đạn INA BK1812

BACKING INA BK1816

BACKING INA BK2016

Bạc đạn INA BK2020

Bạc đạn INA BK2212

BACKING INA BK2216

BACKING INA BK2516

Bạc đạn INA BK2520

BACKING INA BK2526

Bạc đạn INA BK2538-ZW

Bạc đạn INA BK3012

BACKING INA BK3016

Bạc đạn INA BK3020

BACKING INA BK3026

Bạc đạn INA BK3038-ZW

Bạc đạn INA BK3520

Bạc đạn INA BK4020

Bạc đạn INA BK4520

BACKING INA LSL192316

Bạc đạn INA LSL192317

Bạc đạn INA LSL192318-TB

Bạc đạn INA LSL192319-TB

Bạc đạn INA LSL192320-TB

Bạc đạn INA LSL192322-TB

Bạc đạn INA LSL192324-TB

Bạc đạn INA LSL192326-TB

Bạc đạn INA LSL192328-TB

Bạc đạn INA LSL192330-TB

Bạc đạn INA LSL192332-TB

Bạc đạn INA LSL192334-TB

Bạc đạn INA LSL192336-TB

Bạc đạn INA LSL192338-TB

Bạc đạn INA LSL192340-TB

Bạc đạn INA LSL192344-TB

Bạc đạn INA LSL192348-TB

Bạc đạn INA LSL192352-TB

Bạc đạn INA LSL192356-TB

Bạc đạn INA LSL192360-TB

Bạc đạn INA ZSL192305

Bạc đạn INA ZSL192306

Bạc đạn INA ZSL192307

Bạc đạn INA ZSL192308

Bạc đạn INA ZSL192309

Bạc đạn INA ZSL192310

Bạc đạn INA ZSL192311

BACKING INA ZSL192312

Bạc đạn INA ZSL192313

Bạc đạn INA ZSL192314

Bạc đạn INA ZSL192315

Bạc đạn INA ZSL192316

Bạc đạn INA ZSL192317

Bạc đạn INA ZSL192318-TB

Bạc đạn INA ZSL192319-TB

Bạc đạn INA ZSL192320-TB

Bạc đạn INA ZSL192322-TB

Bạc đạn INA ZSL192324-TB

BACKING SL192305

BACKING SL192306

BACKING SL192307

BACKING SL192308

BACKING SL192309

BACKING SL192310

INA ZSL 192317 – C3

Bạc đạn INA KR16-PP

Bạc đạn INA KR16-SK-PP

Bạc đạn INA KR19-PP

Bạc đạn INA KR19-SK-PP

Bạc đạn INA KR22-PP

Bạc đạn INA KR26-PP

Bạc đạn INA KR30-PP

Bạc đạn INA KR32-PP

Bạc đạn INA KR35-PP

Bạc đạn INA KR40-PP

Bạc đạn INA KR47-PP

Bạc đạn INA KR52-PP

Bạc đạn INA KR62-PP

Bạc đạn INA KR72-PP

Bạc đạn INA KR80-PP

Bạc đạn INA KR90-PP

Bạc đạn INA KR16

Bạc đạn INA LFR5301-10-2Z

Bạc đạn INA LFR5201-12-2Z

Bạc đạn INA LFR5302-10-2Z

Bạc đạn INA LFR5204-16-2Z

Bạc đạn INA LFR5206-20-2Z

Bạc đạn INA LFR5206-25-2Z

Bạc đạn INA LFR5207-30-2Z

Bạc đạn INA LFR5208-40-2Z

Bạc đạn INA LR5308-50-2Z

Bạc đạn INA LR604-2RSR

Bạc đạn INA LR605-2RSR

Bạc đạn INA LR606-2RSR

Bạc đạn INA LR607-2RSR

Bạc đạn INA LR608-2RSR

Bạc đạn INA LR6000-2RSR

Bạc đạn INA LR6001-2RSR

Bạc đạn INA LR200-X-2RS

Bạc đạn INA NUKR35

Bạc đạn INA NUKR40

Bạc đạn INA NUKR47

BACKING INA NUKR52

Bạc đạn INA NUKR62

Bạc đạn INA NUKR72

Bạc đạn INA NUKR80

Bạc đạn INA NUKR90

PWBạc đạn INA KRE35-2RS

PWBạc đạn INA KRE40-2RS

PWBạc đạn INA KRE47-2RS

Bạc đạn INA KRV22-PP

Bạc đạn INA KRV26-PP

Bạc đạn INA KRV30-PP

Bạc đạn INA KRV32-PP

Bạc đạn INA KRV35-PP