Cảm biến tiệm cận Koyo Việt Nam APS-30/31 Series

Loại hình đầu ra điện áp DC dạng chân không dạng nhựa / loại DC 3-wire / AC 2-wire
APS-30/31 Series
Loại đa dụng
Loại tiết kiệm đa năng với hiệu suất đã được chứng minh

Model :

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO Việt Nam APS3-16F-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12U-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS10-30F-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-18F-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-14A-15N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-13A-7N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO Việt Nam APS-13A-7T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO Việt Nam APS-13A-4N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO Việt Nam APS-13A-4T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-CK

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-12GK-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS3-16F-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-18F-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS10-30F-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12U-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-10A-4N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-12A-4T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-30-2T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-30-2T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-30-4T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS-30-4N

APS4-12M-E1

APS4-12M-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS-31-4T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS-31-4N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS-31-7N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS-31-7S

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS5-18GK-Z-TF

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS10-30GK-Z-TF

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-12GK-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-12GK-E2

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS10-18GK-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS10-18GK-E2

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS18-30GK-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS2-12GM-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-18GM-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-18GM-Z-CS

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS2-12GM-Z-CS

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-12GM-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS3-12GMD-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS7-18GMD-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS8-12GMD-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS14-18GMD-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS24-30GMD-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS3-12GMD-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS3-12GMD-E2

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS7-18GMD-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS7-18GMD-E2

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS10-30GMD-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS10-30GMD-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS10-30GMD-E2

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12GMD-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS2-8GMC2-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS3-12GMC2-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS7-18GMC2-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS2.5-8S-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12S-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS4-12S-E1

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12S-E1

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS4-12M-E CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO Việt Nam

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12M-E2 CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO Việt Nam

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12M-E1

Resin cylindrical DC voltage output type / DC 3-wire type / AC 2-wire type
APS-30/31 Series
Multi-purpose type
Multi-purpose economical type with proven performance

Đại lý Koyo, CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO Việt NamBộ mã hóa vòng quay Koyo, Encoder Koyo, Bộ đếm Koyo

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 96 Phan Văn Trị , Phường 10 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

  • Huỳnh Thị Cẩm Vân [Technical Support & Senior Sales Eng ]
    [Cellphone] +84 938336079
    [Email] van@hgpvietnam.com
    Online contact
    Skype: huynhvan201293