Model:  GFX-M1-B40-480-P-R-RR-P-CO
MODULAR POWER CONTROLLER FOR TEMPERATURE
Model: GFX-S1-25/480-0-D-00-P-CO
MODULAR POWER CONTROLLER FOR TEMPERATURE Bộ điều khiển công suất Gefran
Model: GFX-S1-40/480-0-D-00-P-CO
Controller
Model: 800-RRR0-10020 Bộ điều khiển công suất Gefran
Rectilinear Transducer
Model: PY3-F-025-S01
Rectilinear Transducer
Model: PY3-F-025-S01M
CONTACTLESS MAGNETOSTRICTIVE LINEAR POSITION TRANSDUCER)
Model: MK4-S-R-0100-G-40000XX01X05X0XX
Code: F051076
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model: LT-M-0650-S
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model: LT-M-0450-S Gefran việt nam
PMA Self-supporting linear position transducer with magnetic pulling
Model: PMA-12-F-500 Gefran việt nam
PZ34 Rectilinear displacement transducer with cylindrical case
Model: PZ34-A-200 Bộ điều khiển công suất Gefran

Bộ điều khiển công suất Gefran

Bộ điều khiển công suất Gefran

Bộ điều khiển công suất Gefran
PZ34 Rectilinear displacement transducer with cylindrical case
Model: PZ34-A-300
PZ34 Rectilinear displacement transducer with cylindrical case
Model: PZ34-150
Melt-PressureTransducers
Model: M31-6-M-B07C – 1-4-D
Resistance thermometers
Model: TR6-B-2-A-K-D-2 000X000X00100XA
Resistance thermometers
Model: TR6-B-2-A-C-1-B-2 000X000X00200XA
Resistance thermometers
Model: TR6-D-2-A-1-B-2 000X000X00100XA
Controller
Model: 800-RRR0-01020-000
Temoerature controller
Model: 200-1-4R-2
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X100MM
Model: TR6.D.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00100XA
RESISTANT THERMOMETER TR6, 10X100MM Bộ điều khiển công suất Gefran
Model: TR6.B.2.A.C.A.K.B.2.O/000X00X00100XA
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X200MM
Model: TR6.B.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00200XA
Rectilinear displacement transducer

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 96 Phan Văn Trị , Phường 10 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

  • Huỳnh Thị Cẩm Vân[Technical Support & Senior Sales Eng ]
    [Cellphone] +84 938336079
    [Email] van@hgpvietnam.com
    Online contact
    Skype: huynhvan201293